ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งส่งเสริมฝีมือของบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างแรงงานให้มีคุณภาพ ทั้งยังให้ ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิการพนักงานเป็นพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากคุณต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่าง พร้อมกรอกแบบฟอร์ม

ตำแหน่งงานที่ว่าง จำนวนที่ว่าง สมัครงาน

พนักงานฝ่ายผลิต (หญิง)

เพศหญิง จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.6 – ม.3
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 2 ฉบับ
 • วุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

กำหนดรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 • เวลา 8.00 – 10.00น.

สถานที่รับสมัคร

 • บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ซอย7 เลขที่ 1/9 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • โทร (034) 490035 – 41
 • ติดต่อคุณ เกศินี 086-5037983

5สมัครงาน

พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย)

เพศชาย จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.6 – ม.3
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 2 ฉบับ
 • วุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

กำหนดรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560
 • เวลา 8.00 – 10.00น.

สถานที่รับสมัคร

 • บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ซอย7 เลขที่ 1/9 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • โทร (034) 490035 – 41
 • ติดต่อคุณ เกศินี 086-5037983

3สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา วทบ.เคมี
 • อายุ 22 – 27 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในงาน R&D จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 2 ฉบับ
 • วุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

กำหนดรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • เวลา 8.00 – 10.00น.

สถานที่รับสมัคร

 • บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ซอย7 เลขที่ 1/9 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • โทร (034) 490035 – 41
 • ติดต่อคุณ เกศินี 086-5037983

1สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 20ปี บริบูรณ์
 • ประสบการณ์ 0 – 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word, excel ได้

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 2 ฉบับ
 • วุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

กำหนดรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559
 • เวลา 8.00 – 10.00น.

สถานที่รับสมัคร

 • บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ซอย7 เลขที่ 1/9 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • โทร (034) 490035 – 41
 • ติดต่อคุณ เกศินี 086-5037983

1สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 20ปี บริบูรณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word, excel ได้

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 2 ฉบับ
 • วุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

กำหนดรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • เวลา 8.00 – 10.00น.

สถานที่รับสมัคร

 • บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ซอย7 เลขที่ 1/9 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • โทร (034) 490035 – 41
 • ติดต่อคุณ เกศินี 086-5037983

1สมัครงาน